Werkvreugde
Werkvreugde
Werkvreugde
Werkvreugde
Werkvreugde
Cultureel betrokkenheid
Cultureel betrokkenheid
Cultureel betrokkenheid
Cultureel betrokkenheid
Cultureel betrokkenheid
Uitwisseling
Uitwisseling
Uitwisseling
Uitwisseling
Uitwisseling
Receive newsletter

VERANTWOORDELIJKE HANDEL

WAARDEN – Onze kernwaarden zijn altijd eerlijkheid, wederzijds respect en goede zaken geweest. Als het gaat om handel met leveranciers en onderaannemers verwachten wij openheid en dialoog. We specificeren het ontwerp, afmetingen, materiaal en productiemethode en we doen alleen zaken met die leveranciers die in staat zijn om consequent te voldoen aan onze eisen.

DEUGDZAAMHEID – De meeste producten van Veltuff® worden geproduceerd in Oost-Europese landen, waar traditie en de manier van leven heel anders kunnen zijn dan in het Westen. Met inachtneming van de wet- en regelgeving van elk land behouden wij ons het recht voor om onze eigen algemene set van voorschriften voor te schrijven voor elke leverancier, met inbegrip van volledige inachtneming van de respectieve minimumlonen en maximum werkuren van de handel, evenals een sluitende garantie van het niet gebruiken van kinderarbeid.

VISIE – Wij zijn van mening dat betere werkomstandigheden resulteren in betere producten en minder fouten. Onze visie is dat alle werknemers die betrokken zijn bij de productie van Veltuff® -producten wereldwijd zijn gemotiveerd en hun enthousiasme en innovatie aan hun banen wijden. Een uniek product wordt gemaakt wanneer alle betrokkenen bijdragen met inspiratie en creativiteit die verder gaan dan het gewone.

Aan de rechterkant staan drie belangrijke merkiconen die een belangrijke rol spelen bij het vaststellen van de mondiale normen voor verantwoorde handel en milieuvriendelijke productie.

U bent altijd welkom om contact met ons op te nemen voor meer informatie over het merk VELTUFF® WAARDEN • DEUGDZAAMHEID • VISIE. Als u informatie over specifieke producten nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor data-sheets.