background image
VALUES ·
V
IR
TUE
·
VIS
IO
N
·
32
Sed
ex
®
En
ablin
g responsib
le s
upp
l
y c
hain
s
VALUES ·
V
IR
TUE
·
VIS
IO
N
·
TIGURA
TM
TIGURATM er en textilforstærker
i 100% polyester, typisk anvendt
på udsatte steder, som skulder
og albue.
Dækker alle VELTUFFTM produk-
ter, fremstillet i 100% bomuld
med alle bomulds kendte kva-
liteter.
TIGATHERMTM er en fællesbe-
tegnelse for alle VELTUFFTM pro-
dukter, der har isolerende egen-
skaber og er særligt velegnede
til arbejde i kolde omgivelser.
Dækker alle VELTUFFTM produk-
ter, fremstillet i 98% bomuld og
2% lycra, som giver en behagelig
stretchvirkning.
Ansvarlig samhandel
og anerkendelse af globale standarder
VELTUFFTM Values · Virtue · Vision ­ Din tryghed for ansvarlig
produktion og samhandel.
VALUES ­ Vores værdier i forhold til samhandel med underleverandører byg-
ger på gensidig ærlighed og god forretningsetik. Vi forventer dialog og åben-
hed. Vi specificerer design, mål, materiale og fremstillingsmetode, og benytter
kun de leverandører der kontinuerligt kan honorere vores krav.
VIRTUE ­ De fleste produkter fra VELTUFFTM bliver fremstillet hos producen-
ter i Østen, hvor tradition og levevis kan være meget forskellig fra Vesten.
Med respekt for de enkelte landes regler og lovgivning tillader vi os dog at
fremsætte nogle generelle krav til samtlige af vores leverandører, heriblandt
at de overholder lokale overenskomster, lønninger, arbejdstider samt garan-
terer at der ikke bruges børnearbejde.
VISION ­ Vi mener at bedre arbejdsbetingelser resulterer i bedre produkter
og færre fejl. Vores vision er at alle medarbejdere, involveret i fremstillingen
af VELTUFFTM produkter på globalt plan, er motiverede og lægger såvel ihær-
dighed som innovation i deres arbejde. Et uovertruffet produkt bliver skabt
når alle led i design- og fremstillingsprocessen yder et engageret og inspireret
bidrag udover det sædvanlige.
Til højre ses tre væsentlige mærkninger, som medvirker til at danne grundlag
for globale standarder i samhandel og produktion.
Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere information omkring
mærkningen
VELTUFF® VALUES · VIRTUE · VISION. Ønsker du oplysninger
om specifikke produkter fremsender vi gerne datablade på disse.
Dette symbol garanterer at textilet er fri
for skadelige kemikalier.
www.oeko-tex.com
Producenten anerkendes af Worldwide
Responsible Accredited Production.
www.wrapcompliance.org
Supplier Ethical Data Exchange, er en
non-profit medlemsorganisation.
www.sedexglobal.com