background image
ARBEJDSTØJ DIREKTE
SAFETY & WORKWEAR
1996
BACA DIRECT skabte sit eget brand, VeltuffTM
Real Workclothes.
2002
BACA DIRECT købte nye bygninger i
Northampton med kontor og lager.
2003
Jim Calder, søn af Lewis Calder, etablerede
BACA ARBEJDSTØJ i Danmark, for at ser-
vicere hele det Skandinaviske marked.
2013
BACA ARBEJDSTØJ købte nye bygninger i
Brøndby med kontor og lager.
2015
BACA gruppen kom op på i alt 75 medarbej-
dere og leverer nu til hele Europa. Benelux
afdeling etableret i Amsterdam.
2014
BACA etablerede en afdeling i Stockholm
og intensiverede således indsatsen på det
svenske marked.
2016
Vores mål for 2016 er at styrke relationerne til vores mange eksisterende kunder, både lokalt og
Europæisk. Vi vil forsøge hele tiden at være på forkant med individuelle ønsker og behov, og således
være i stand til altid at levere perfekt service!
1966
BACA blev grundlagt i Northampton, England af Lewis Calder. Firmaet handlede med garanteret
smittefrit kvæg, deraf navnet Brucellosis Accredited Cattle Agency = BACA.
1989
BACA etablerede DUTCHDIRECT, som impor-
terede kvalitetskvæg fra Holland, Danmark
og Tyskland.
1987
BACA grundlagde et nyt firma, BACA SAFETY,
som handlede med kvalitetsarbejdstøj.