background image
26
Fra opstarten i en privat garrage og frem til
idag har vi udviklet os til en international virk-
somhed med flere tusinde tilfredse kunder i
hele det nordlige Europa.
I den proces har vi lært, at der er tre parametre,
der er særligt vigtige for kunderne og som er
udslagsgivende for vores succes:
·
En innovativ tilgang
Standarder og kundebehov er ikke altid det
samme. Derfor produktudvikler vi hovedsa-
geligt efter kundernes behov, alt imens vi
naturligvis overholder alle gældende krav og
normer. Blot at overholde standarder er ikke
nok for os, vi vil tilføre vores produkter ekstra
værdi, der kommer kunderne til gode.
Med punktlige leverancer og perfekt service
VI DÆKKER HELE
NORDEUROPA
·
Beskæftiger over 105 medarbejdere i Europa
·
Kontorer i 6 lande
·
Omsætter for mere end DKK 225.000.000 årligt
·
Lagerbeholdning for over DKK 35.000.000
·
Ekspederer over 500 ordrer i døgnet