background image
226
Åndedrætsværn
Sikkerhedsfodtøj
Information
Partikelfiltrerende åndedrætsværn er inddelt i 3 kategorier:
FFP1 (engangsmaske)
P2/P3 (halv/helmaske)
Anvendelse: Har den laveste udskillelsesgrad og beskytter derfor
kun i begrænset omfang mod støv (faste partikler). Er filtret afprøvet
efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler som gips,
bomuld og mel og væskeformige aerosoler. Filtret må ikke bruges,
hvis grænseværdien for det forurenende stof er under 5 mg/m3.
Engangsmasker iht. EN149:2001 FFP1 er tildelt beskyttelsesfaktor 4 (x
OEL) med et maksimum filtreringsniveau på 80% imod støv og dampe.
FFP1 er velegnet til lavrisikoarbejde med grovere støvpartikler, som
f.eks. ved nedrivning, byggearbejde, og generelt støvende arbejde.
FFP2 (engangsmaske)
P2/P3 (halv/helmaske)
Anvendelse: Har en større udskillelsesgrad og beskytter derfor i større
omfang. Det kan bruges mod sundhedsskadeligt og giftigt støv, men
ikke mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Disse filtre kan beskytte
alene mod faste partikler som keramik, mineraluld og sten, eller både
mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret afprøvet efter
EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler og væskeformige
aerosoler. Engangsmasker iht. EN149:2001 FFP2 er tildelt
beskyttelsesfaktor 10 (x OEL) med et maksimum filtreringsniveau på
94% imod støv, dampe, gasser. FFP2 er velegnet til finere støvpartikler
fra metal, sprøjtemaling, nedrivning, byggearbejde, snedkeri (blødt/
hårdt træ) og generelt støvende arbejde.
FFP3 (engangsmaske)
P2/P3 (halv/helmaske)
Anvendelse: Har den største udskillelsesgrad og beskytter som FFP2
samt mod radioaktivt støv, bakterier og virus. Filtret er normalt til
brug mod både faste partikler og væskeformige aerosoler. Er filtret
afprøvet efter EN149:2001, beskytter filtret både mod faste partikler
og væskeformige aerosoler. Engangsmasker iht. EN149:2001 FFP3 er
tildelt beskyttelsesfaktor 20 (x OEL) med et maksimum filtreringsniveau
på 99% imod støv, dampe, gasser. FFP3 velegnet til meget fine
partikler, inklusiv asbest (begrænset eksponering) radioaktivt støv,
bakterier og virus.
Gas- og dampfiltre er inddelt i 6 kategorier
Kode
Anvendelse (kun vejledende eksempler)
A
Gasser og dampe fra organiske forbindelser som maling,
lim, lak, terpentin og toluene (kogepunkt >65oC).
B
Gasser og dampe fra uorganiske forbindelser som chlor,
cyanbrinte og svovlbrinte.
E
Sure gasser og dampe som svovldioxid og hydrogenchlorid.
K
Dampe fra amoniak og aminer.
Ax
Gasser og dampe fra organiske forbindelser som maling,
lim, lak, terpentin og toluene (kogepunkt <65oC).
Hg
Dampe fra kviksølv og kviksølvforbindelser.
EN standarder for åndedrætsværn
EN136 Helmasker
EN139
Friskluftforsynet åndedrætsværn
EN140 Halvmasker
EN141
Gasfiltre og kombinationsfiltre
EN143 Partikelfiltre
EN146
Åndedrætsværn, motordrevne med hjelm/hætte
EN147
Åndedrætsværn med turboenhed
EN270
Trykluftforsynet hætte/visir
Information
Alle sikkerhedssko lever op til standarderne EN345 og ISOEN20345.
Kode Definition
SB
Er den grundliggende mærkning af sikkerhedssko med en
200 joules tåhætte, samt olie- og varmeafvisende udvendige
såler.
S1
Betyder at skoen tillige har antistatiske egenskaber,
stødabsorbering i hælen samt fuldt lukket hæl.
S1P
Som S1 samt sømværn.
S2
Som S1 samt vandafvisende.
S3
Som S2 samt sømværn og forstærket udvendig sål
S5
Som SB samt elektrisk modstand, stødabsorbering i hælen,
vandafvisende skaft og sømværn. Kun for støvler.
Symboler
Syre- og oliebestandig
Anti-chok stødabsorbering i hælen
Skridsikker sål
Antistatisk
Letvægtssko
Sømværn i kevlar eller komposit
Komfort platform
Tåhætte i aluminium, stål, titanium eller komposit
Vandafvisende
ESD (Electro Static Discharge)
Non-metal = Fremstillet helt uden metaldele
Specialdesignet til asfaltarbejde
SYRE/OLIE
BESTANDIG
SKRIDSIKKER
ANTISTATISK
LETVÆGT
SØMVÆRN
KOMFORT
PLATFORM
TÅHÆTTE
VAND-
AFVISENDE
ANTICHOK
ASFALT