background image
180
Arbejdshandsker inddeles i 3 kategorier alt efter hvilke risici, de
skal værne imod. Kategorierne er fastsat i EU direktiv 89/686 EEC,
omhandlende sikkerhedskrav til personlige værnemidler.
Kategori 1. Handsker bør kun anvendes til arbejdsopgaver med

sikkerhedsmæssig lavrisiko. Kræver ikke særlig test.
Kategori 2. Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig
mellemrisiko. I denne kategori skal handskerne være
testet af et godkendt, uafhængigt testinstitut iht. EN 420
plus en eller flere standarder, f. eks. EN 374 og EN 388.
Handskerne skal være påført piktogram, der illustrerer
beskyttelsesfunktion og CE-mærke.
Kategori 3. Handsker til arbejdsopgaver med sikkerhedsmæssig
højrisiko, f. eks. ved kemikaliehåndtering, varme,
kulde, stråling og ved el-arbejde. I denne kategori skal
handskerne være testet af et godkendt, uafhængigt
testinstitut som i kategori 2, og der skal desuden løbende
føres kvalitetskontrol. Produktet skal foruden piktogram,
der illustrerer beskyttelsesfunktion og CE-mærke, være
påført en firecifret kode, der henviser til det pågældende
testinstitut.
EN Standarder
Handsker i kategori 2 og 3 skal afprøves og typegodkendes af et
uafhængigt, godkendt testinstitut og skal underkastes løbende
kvalitetskontrol.
Generelle forudsætninger for EN420
EN420 specificerer basiskravene til arbejds- og sikkerhedshandsker:
· Størrelsesnormer
· Handskens konstruktion
· Kromindhold (læderhandsker)
· pH-værdi - 3,5 < pH < 9,5
· Komfort, fingerbevægelsestest
· Mærkning af handske og emballage
· Dokumentation
A,B,C
A,B,C,D
A,B,C,
D,E,F
Mekanisk påvirkning EN388
Testværdi
a
Slitage
0­4
b
Skærefasthed
0­5
c
Rivstyrke
0­4
d
Punktering
0­4
Ydeevne-niveau
1 2 3 4 5
Slitage (antal perioder) 100
500
2000 8000
-
Skærefasthed (Index)
1.2
2.5
5
10
20
Rivstyrke
(Newton)
10 25 50 75 -
Punktering (Newton)
20
60
100
150
-
Mikroorganismer og kemikalier EN374 2/3 Testværdi
EN374-2 Modstandsdygtighed imod gennem-
trængning af mikroorganismer. Målt som acceptabelt
kvalitetsniveau (Acceptable Quality Level - AQL)
1­4
EN374-3 Modstandsdygtighed imod gennemsyring
1­6
Ydeevne-niveau 1
2 3 4 5 6
Gennemsyringstid
>10
>30 >60 >120 >240 >480
(minutter)
Antistatisk
Testværdi
Antistatisk
Godkendt/afvist
Varme og/eller ild EN407
Testværdi
a
Antændelighed
0­4
b
Berøringsvarme
0­4
c
Isoleringsvarme
0­3
d
Strålevarme
0­4
e
Metalstænk,
små
0­4
f Metalstænk, store
0­4
Kulde EN511
Testværdi
a Modstandsdygtighed, kuldestrømning
0­4
b Modstandsdygtighed, berøring
0­4
c
Vandgennemtrængning
0­1
Fødevarer EU regulativ 1935/2004
Symbolet viser at handsken er godkendt til direkte
kontakt med fødevarer iht. EU regulativ 1935/2004.
HANDSKER
EN STANDARDER OG PRODUKTINFORMATION